Το 4Homeopathy αντιπροσωπεύεται και στην Ελλάδα

Το 4Homeopathy αντιπροσωπεύεται και στην Ελλάδα

«Το Όραμα μας είναι να βοηθήσουμε γίνει η Ομοιοπαθητική ένα σημαντικό μέρος της ζωής μας. Το 4Η είναι μια συνεργασία ομοϊδεατών που εργάζονται για την βέλτιστη υγεία και τη διάδοση της Ομοιοπαθητικής» Misha Norland

O Σύλλογος Ομοιοπαθητικών Ελλάδος σε συνεργασία με την Holistic life το Ιπποκράτειο Κέντρο Κλασικής Ομοιοπαθητικής και τον Σύλλογο Υποστήριξης της Υγείας αποτελούν πλέον την ομάδα που αντιπροσωπεύει το 4Homeopathy στην Ελλάδα (4HomeopathyGreece).

Τo 4Homeopathy ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2011 και κατάφερε να γίνει μια παγκόσμια συνεργασία ομάδων που αφορούν την Ομοιοπαθητική. Ο πρωταρχικός στόχος του είναι η ανάπτυξη και η διατήρηση μιας ενιαίας στρατηγικής επικοινωνίας που θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η Ομοιοπαθητική στην υγεία και την ευημερία.

Η προστασία της επιλογής του ασθενή αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα όλων των δράσεων του 4Η. Η Ομοιοπαθητική είναι το δεύτερο μεγαλύτερο θεραπευτικό σύστημα παγκοσμίως και διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Στόχος του 4Η είναι η παροχή σωστής πληροφόρησης σχετικά με την Ομοιοπαθητική και η διατήρηση της προσβασιμότητας στο θεραπευτικό αυτό σύστημα ώστε οι πολίτες να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην επιλογή της θεραπείας τους.

Το 4HomeopathyGreece είναι η Ελληνική υλοποίηση της εκστρατείας του 4Homeopathy με τίτλο: Homeopathyworksforme. Ο βασικός στόχος της ελληνικής ομάδας 4Η είναι να ενημερώσει το ελληνικό κοινό σχετικά με την Ομοιοπαθητική και τα οφέλη της, τι είναι το ομοιοπαθητικό φάρμακο και πώς μπορεί να βρει πιστοποιημένο επαγγελματία Ομοιοπαθητικό.

Αφήστε μια απάντηση